Αρχείο κατηγορίας Περιβάλλον

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ: Ο Υμηττός και πάλι σε κίνδυνο !

Σύντομο ιστορικό

Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) για την προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187Δ’/16.6.2011) που καθόρισε το νέο πλαίσιο προστασίας του Υμηττού (επέκτεινε την Ζώνη Α’ απόλυτης προστασίας του βουνού),  συνάντησε εξ’ αρχής τις έντονες αντιδράσεις εκατοντάδων αυθαιρετούχων – διεκδικητών – καταπατητών του βουνού, καθώς και κάποιων Δημάρχων όμορων δήμων (Κορωπίου, Παιανίας-Γλυκών Νερών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης), οι οποίοι έχουν (επίσης) καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αιτήσεις ακύρωσης του Π.Δ., επικαλούμενοι προσχηματικά την «προστασία του περιβάλλοντος», διεκδικώντας ουσιαστικά την νομιμοποίηση περιοχών αυθαιρέτων, την προσθήκη νέων χρήσεων γης και, κυρίως, τη συρρίκνωση της Ζώνης Α’ απόλυτης προστασίας του βουνού.

Το ΣτΕ πριν αποφανθεί επί των αιτήσεων ακύρωσης, ζήτησε γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μετά την προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (10.9.2015), σε απάντηση του ερωτήματος του ΣτΕ που αφορά το Π.Δ 187/2011 “περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων” προέκυψε το ενδεχόμενο να ακυρωθεί το ισχύον Π.Δ. 187/2011 και να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς  μειωμένης προστασίας του βουνού.

Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ: Ο Υμηττός και πάλι σε κίνδυνο !

Ήταν ανάγκη το τσιμέντο στη Μερκάτη;

Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει έργα ανέγερσης παιδικής χαράς στην πλατεία Μερκάτη. Τα όργανα γυμναστικής που είχαν μπει εκεί που ήταν παλιά το ‘σκοινάκι’ μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις στην πλατεία προς τη Γ.Παπανδρέου.

Αυτό όμως που μας προξένησε εντύπωση είναι το ότι ρίχτηκε τσιμέντο σε σημαντικό κομμάτι του εδάφους της πλατείας ώστε επάνω σε αυτό να μπει η εγκατάσταση της παιδικής χαράς. Η ερώτησή μας είναι απλή: ήταν ανάγκη αυτό; Δεν μπορούσαν να «πατήσει» η παιδική χαρά πάνω στο χώμα όπως γίνεται στις περισσότερες παιδικές χαρές (και στο δήμο μας);

Κάποτε έγιναν σοβαρές κινητοποιήσεις για να μην γίνουν τσιμέντο οι πλατείες της γειτονιάς μας με αφορμή την οικοδόμηση υπόγειων πάρκινγκ. Τώρα θα αρχίσουν να γίνονται έτσι;

dsc_0006

dsc_0007dsc_0005

Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή τώρα!

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μαζική προσέλευση η ημερίδα της Επιτροπής Αγώνα με θέμα: «Αθήνα πόλη εχθρική στα πάρκα και το πράσινο», σε αίθουσα στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ, Λάκωνος 9.

Πα­ρου­σιά­στη­καν οι πα­ρα­κά­τω τρεις(3) ει­ση­γή­σεις από ισά­ριθ­μους ει­ση­γη­τές:

1. Αντώ­νης Μα­ού­νης (Αρ­χι­τέ­κτο­νας, Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Αρ­χι­τε­κτό­νων – Τμήμα Ατ­τι­κής) με θέμα: «Ιστο­ρι­κή ανα­δρο­μή στην υφαρ­πα­γή του ελεύ­θε­ρου δη­μό­σιου χώρου».

2.Γε­ρά­σι­μος Σκλα­βού­νος (ΔΡ πο­λε­ο­δό­μος – χω­ρο­τά­κτης) με θέμα: «Διεκ­δι­κη­τι­κό κί­νη­μα για τους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους. Οι αγώ­νες οι ήττες και οι νίκες».

3. Γιώρ­γος Βο­ζι­κά­κης (Μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της Επι­τρο­πής Αγώνα) με θέμα: «Ενη­μέ­ρω­ση για τις τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις σχε­τι­κά με το Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Πάρκο Γουδή».

 

Συνέχεια ανάγνωσης Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή τώρα!

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

13.04.2016 – 18:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΗ 6 μ.μ. ΣΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ( ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ )

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή(ΜΠΓ)αποτελεί ένα σημαντικό πόλο υπερτοπικού υψηλού πρασίνου, το μοναδικό σήμερα μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο σε μία Αθήνα, που διαθέτει το χαμηλότερο ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο, μόλις 2,5 τ.μ., ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Από την άλλη η Αθήνα είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που δε διαθέτουν Μητροπολιτικό Πάρκο, δηλαδή μεγάλο σε έκταση χώρο με υψηλό και πυκνό πράσινο, με ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις και δυνατότητες ψυχαγωγίας.

Δυστυχώς όμως, αντί να διαφυλαχθεί ο χώρος αυτός, να αναδειχθεί και να προσφέρει την ευεργετική του επίδραση στη ζωή των κατοίκων της πολύπαθης Αθήνας, δέχτηκε συντριπτικά χτυπήματα αμέσως μετά το τέλος των Ολυμπιακών αγώνων.Στον πυρήνα του Πάρκου χωροθετήθηκαν μια σειρά ετερόκλητες και ιδιαίτερα οχληρές λειτουργίες: το Μπάντμιντον και τα γραφεία της ΕΠΟ, που έφεραν τους παράνομους δρόμους, την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και στάθμευση των αυτοκινήτων, ακυρώνοντας έτσι ακόμη και την ιδέα της υπάρξεως ενός Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο Γουδή και συγχρόνως καταστρατηγώντας όσα προβλέπουν ο ν.732/77,ον.1515/85(Ρυθμιστικό της Αθήνας), η Μελέτη του Πολυτεχνείου, η απόφαση του Σ.τ.Ε 1970/2012 και το Π.Δ.187/Δ/11.

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944914529, 6972284208, 6974477388

Αθήνα 22-3-2016

Δελτίο Τύπου

mitropolitikoparkogoudiΣτις 17-3-2016 πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων σύσκεψη πολιτών, εκπροσώπων κοινωνικών, συνδικαλιστικών και αυτοδιοικητικών φορέων για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή(ΜΠΓ), από όλους εκφράστηκε η θέληση να συνεχιστούν οι αγώνες, για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην υλοποίησή του.

Επειδή τα προβλήματα είναι σοβαρά και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη κινημάτων για το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι επιτακτικό να δημιουργήσουμε γεγονότα, να οργανώσουμε διάφορες δράσεις, να ενημερωθούν οι πολίτες, να συνδεθούμε με το εργατικό κίνημα, να συνενωθούμε σε ένα μεγάλο κίνημα που θα απαντά στα σύγχρονα προβλήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Ως πρώτο βήμα, για να προωθηθεί η υπόθεση του (ΜΠΓ), η σύσκεψη αποφάσισε τη διοργάνωση συγκέντρωσης την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 ώρα 6μμ στην είσοδο του Πάρκου Χωροφυλακής Μεσογείων) και πορεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Μεσογείων).

Συνέχεια ανάγνωσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΧΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

αναδημοσιεύουμε τεκμηριωμένη κριτική της Ειρήνης Πλουμπίδη, δημοτικής συμβούλου, στο Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που κατατέθηκε για το δήμο μας από τη δημοτική αρχή. Σημειώνουμε ότι το σχέδιο είναι σχεδόν προκάτ μελέτη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για μία σειρά δήμων με δημοτική αρχή προσκείμενη στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι καν συμβατό με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, αλλά πλέον (με τις ευλογίες της Ευρ.Ένωσης και κατασκευαστικών συμφερόντων που εξαρχής αντιτάχθηκαν…) τον αποδομεί στα κατώτερα επίπεδα (περιφερειακό με τον ΠΕΣΔΑ, δημοτικό με τα εν λόγω τοπικά σχέδια). Το σχέδιο κινείται εντελώς στη λογική που εγκαινίασε η περιφερειάρχης Δούρου. Υποτίθεται ότι έχει «δημόσια διαχείριση» ενώ απλά το δημόσιο φαίνεται στην ούγια και παραχωρεί όλες τις λειτουργίες σε ιδιώτες έναντι αστείων ή μηδενικών τιμημάτων. Και αυτοί φυσικά αποκομίζουν εύκολο κέρδος. Μιλάμε για το νέο μεγάλο φαγοπότι για το οποίο διόλου τυχαία έχουν ενδιαφερθεί και οι Γερμανοί με τον τοποτηρητή κ.Φούχτελ να παρακολουθεί τη διαδικασία…

Για περισσότερη τεκμηρίωση και ενημέρωση παραπέμπουμε εδώ στο site της πιο ενημερωμένης κινηματικής πρωτοβουλίας για το ζήτημα (ΠΡΩΣΥΝΑΤ, Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων)

Κριτική στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Δημοτικής Αρχής Ζωγράφου

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η τοποθέτηση της Ειρήνης Πλουμπίδη (της δημοτικής συμβούλου που εκπροσωπεί το «Ξεκίνημα» Ζωγράφου)* στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Μαρτίου 2016, όπου και συζητήθηκε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου. 

Το τοπικό σχέδιο απορριμμάτων του ΔήμουΤΣΔ-Δ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ (μελέτη 200 σελίδων) υπερψηφίστηκε απ’ όλους τους δημοτικούς συμβούλους εκτός από την Ειρήνη Πλουμπίδη και τους 2 δημοτικούς συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας δεν απάντησε στην κριτική ούτε έκανε οποιοδήποτε «κλείσιμο» μετά τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, αλλά ζήτησε να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο κατευθείαν στην ψηφοφορία.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΧΙ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

Πετυχημένη Ημερίδα για το Πάρκο Γουδή

parkogoydh2

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 με επιτυχία η ημερίδα της Επιτροπής Αγώνα με θέμα: «Η κλιματική αλλαγή και η σημασία του αστικού και περιαστικού πρασί¬νου», με ομιλητές τους: Ελένη Πορτάλιου π. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, ενεργή στα κινήματα για την πόλη και το περιβάλλον και Δημήτρη Μαυράκο Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Συνέχεια ανάγνωσης Πετυχημένη Ημερίδα για το Πάρκο Γουδή

Για τον νέο ΠΕΣΔΑ ή γιατί η μπίζνα της διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι καθόλου «καθαρή» υπόθεση

αναδημοσιεύουμε εκτενές άρθρο-ανακοίνωση της παράταξης Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική για την επικείμενη ψήφιση του νέου ΠΕΣΔΑ στην Περιφέρεια Αττικής. Η «πρώτη φορά μνημονιακή Αριστερά» είχε αρχίσει να δοκιμάζεται ήδη από την κ.Δούρου εδώ και μήνες όπως έχουμε ξαναγράψει…

6 Ιουνίου 2015. Ξεσπάει η φωτιά στο εργοστάσιο Γενική Ανακύκλωση ΑΕ, η οποία θα καίει για βδομάδες, κάνοντας αβίωτη την κατάσταση στη Δυτική Αττική και πνίγοντας με τοξικό νέφος όλο το λεκανοπέδιο. Ήταν η τελευταία πράξη του «δράματος» για μια μονάδα ανακύκλωσης στην Αττική, από αυτές δηλαδή που τυπικός τους προορισμός είναι να… προστατεύουν το περιβάλλον -και επιδοτούνται αδρά για αυτό! Κι όμως, η μπίζνα της ανακύκλωσης δεν είναι ούτε κατά διάνοια «καθαρή». Το εργοστάσιο του Λαζόπουλου στον Ασπρόπυργο εκμεταλλευόταν για χρόνια μετανάστες εργάτες αφήνοντας τους απλήρωτους. Είχαν καταγγελθεί δύο θάνατοι εργατών εν ώρα εργασίας και δύο ακόμη «πυρκαγιές» μέχρι τον Δεκέμβρη 2014 οπότε το εργοστάσιο έκλεισε λόγω πτώχευσης. Ο ιδιοκτήτης του είχε προλάβει να τσεπώσει τις κρατικές επιδοτήσεις (μόνο τον Απρίλιο του 2013 επιδοτήθηκε με  1 εκ. €), τα κέρδη από την απλήρωτη εργασία, τις αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Συνέχεια ανάγνωσης Για τον νέο ΠΕΣΔΑ ή γιατί η μπίζνα της διαχείρισης απορριμμάτων δεν είναι καθόλου «καθαρή» υπόθεση

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

θέλαμε να γράψουμε για τη φωτιά στον Υμηττό, αλλά επειδή οι γνώσεις μας περιορίζονται στο ζήτημα αυτό αναδημοσιεύουμε άρθρο μίας αγωνίστριας από τη γειτονιά που συμμετέχει στην Εθελοντική Δασοπροστασία Καισαριανής. Δείτε εδώ και μία σχετική ανακοίνωση του Δήμου με τηλέφωνα επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

Της Ηλέκτρας Κλείτσα*

ymittos jul2015a

Συνέχεια ανάγνωσης ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

Μικρό Τσερνομπίλ στον Ασπρόπυργο : Το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της «ανακύκλωσης» απορριμμάτων

αναδημοσιεύουμε άρθρο για την πυρκαγιά στο Θριάσιο. Αναδεικνύει την αιτία του προβλήματος, στο τέλος βέβαια αναφέρεται στις διακηρύξεις της Περιφέρειας οι οποίες έχουν ήδη σχετικοποιηθεί αρχικά με «δημιουργικές ασάφειες» και στη συνέχεια με επιλογές που απέχουν από τις προεκλογικές διακηρύξεις (θα επανέλθουμε στο θέμα…):

Οι παρακάτω φωτογραφίες αφιερώνονται σε όσους υποστηρίζουν την άποψη : «επειδή οι πολίτες είναι ασυνείδητοι και οι δήμοι ανίκανοι, να πάρουν οι ιδιώτες τα σκουπίδια για να ξεμπερδεύουμε»

Μικρό Τσερνομπίλ στον Ασπρόπυργο :  Το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της «ανακύκλωσης» απορριμμάτων

aspropyrgos3

Όταν γράφονται αυτές οι γραμμές καίγεται για τρίτη μέρα το ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής -Ανάκτησης Υλικών) Ασπροπύργου σκορπίζοντας στην ατμόσφαιρα του πολύπαθου Θριασίου έναν τοξικό εφιάλτη που η μυρωδιά του φτάνει μέχρι τα βόρεια προάστια. Στο χώρο πέρα από τις πυροσβεστικές, έχουν προστρέξει εθελοντές από τη δασοπροστασία άλλων περιοχών που με πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν, παλεύουν με το τέρας για να περιορίσουν το κακό.

Συνέχεια ανάγνωσης Μικρό Τσερνομπίλ στον Ασπρόπυργο : Το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης της «ανακύκλωσης» απορριμμάτων