Το ΚσΠ καταψήφισε τον δημοτικό προϋπολογισμό του 2018. Άλλος ένας προϋπολογισμός καθ’ υπόδειξη του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας και των πολιτικών λιτότητας!

Το «Κίνημα στην Πόλη» καταψήφισε τον Δημοτικό Προϋπολογισμό που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή του Μαζί.

Δεν είναι ανάγκη να προχωρήσει κάποιος στην ανάλυση των εκατοντάδων κωδικών ενός Δημοτικού Προϋπολογισμού που συντάσσεται βάσει των μνημονιακών δεσμεύσεων υπογεγραμμένων και από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και την τωρινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Είναι γεγονός πλέον ότι οι δημοτικοί προϋπολογισμοί συντάσσονται βάσει οδηγιών που απορρέουν από τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων και παρεπόμενα δεν μπορούν να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δήμου ξεχωριστά. Επί της ουσίας οι Δημοτικοί Προϋπολογισμοί δεν αποτελούν πια τον καθρέφτη της πολιτικής που ακολουθούν οι Δήμαρχοι και τα επιτελεία τους. Είναι ο καθρέφτης των ελάχιστων και ασήμαντων διαφοροποιήσεων των κατά τόπους δημοτικών αρχών πάνω στις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις τις οποίες έχουν επιλέξει να ακολουθούν και να εφαρμόζουν. Ο καθρέφτης αυτός πλέον δεν είναι θολός, όπως συνηθιζόταν στα παρελθόντα έτη, όπου και φτάσαμε να βλέπουμε διαπραγματεύσεις της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την απαλλαγή των Δημάρχων από καταλογισμούς μη νομίμων δαπανών (Διημερίδα ΚΕΔΕ – Ελεγκτικού Συνεδρίου 14-15/4/2016), σε μία λογική κάνουμε ότι κάνουμε και μετά αρχίζουμε παζάρια για να τη βολέψουμε!!!


Το «Κίνημα στην Πόλη» καταψηφίζει και τον Προϋπολογισμό του έτους 2018 γιατί συντάσσεται, -όπως άλλωστε όλοι οι προϋπολογισμοί των Δήμων, όπως και ο κρατικός προϋπολογισμός- κινούμενος σε συγκεκριμένα χρηματικά όρια που καθορίζονται από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ). Αυτό σημαίνει πως τα όρια των εσόδων και των εξόδων, όπως αποτυπώνονται στον παρόντα προϋπολογισμό δεν μπορούν να ξεπερνούν τα ποσά που έχουν καθοριστεί με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις πολιτικές λιτότητας που ακολουθούνται πιστά από την Κεντρικό Κράτος. Οι σχετικές ΚΥΑ για την σύνταξη των δημοτικών προϋπολογισμών των τελευταίων ετών εμπεριέχουν αυστηρές οδηγίες στηριζόμενες σε υπολογισμούς που έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των Π/Υ της Αυτοδιοίκησης να κινείται στα όρια του ΜΠΔΣ.

Ο Δημοτικός Προϋπολογισμός λειτουργεί «αυτοτελώς» από τους εποπτεύοντες φορείς (υπουργείο Εσωτερικών, κλπ), επηρεάζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εισηγείται κυρώσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών όταν οι Δήμοι δεν εφαρμόζουν τις οικονομικές πολιτικές που έχουν καθοριστεί (βλέπε «πρόγραμμα εξυγίανσης»). Προτού έλθει προς ψήφιση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει προεγκριθεί από την σχετική εποπτεύουσα αρχή, και μετά την έγκρισή του από το οικείο δημοτικό συμβούλιο να ξανασταλεί προς τελική έγκριση. Είναι άξιο απορίας γιατί ο Προϋπολογισμός συζητείται μέσα στα δημοτικά συμβούλια και δεν στέλνεται έτοιμος προς υλοποίηση από τους ίδιους τους δανειστές!

Οι προϋπολογισμοί των τελευταίων χρόνων δεν αποτελούν τίποτε παραπάνω από μία αγωνιώδη προσπάθεια να συμπιεστούν οι δημόσιες δαπάνες με ότι κόστος έχει αυτό για το κοινωνικό πρόσωπο των δήμων που πλέον είναι ανύπαρκτο. Και τι γίνεται όταν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους; Ενεργοποιούνται αυτόματοι μηχανισμοί διόρθωσης, δηλαδή ο λεγόμενος «κόφτης»!

Εν κατακλείδι, καλούμαστε να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος βασίζεται κυρίως στα έσοδα που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη, τα οποία πληρώνουν αδρά βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη οι φορολογουμένοι που έχει ήδη στραγγαλίσει η υπέρμετρη και άνιση φορολογία του κεντρικού κράτους.

Για να δούμε κάποια ενδεικτικά στοιχεία του οικονομικού στραγγαλισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης:

  • Τα έσοδα από τους Κοινωνικά Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που διαθέτει ο Δήμος και προέρχονται από το κεντρικό Κράτος έχουν μειωθεί κατά 50% στα χρόνια της κρίσης.
  • Οι ΚΑΠ για δημόσιες επενδύσεις , πρώην ΣΑΤΑ , που κατευθύνονται στους ΟΤΑ έχουν μειωθεί κατά το 1/5 από το 2009 μπορεί και περισσότερο.

Καλό θα είναι να γνωρίζουμε όμως ότι ανάλογες πολιτικές λιτότητας εφαρμόστηκαν από τα ευρωπαϊκά κράτη για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους ΟΤΑ, κυρίως στο ύψος των εσόδων και στο προσωπικό τους (αριθμός, αμοιβές, εργασιακό καθεστώς). Μειώθηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία πάγωσαν στο ύψος του 2009, στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 60% σε σχέση με το ίδιο έτος και στη Γαλλία το 2014 μειώθηκαν κατά 1,5 δις ευρώ. Επίσης σε Γερμανία και Κροατία μειώθηκε το μερίδιο των ΟΤΑ από τους φόρους εισοδήματος στα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε άλλες χώρες εφαρμόστηκαν δημοσιονομικοί περιορισμοί στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ που οδήγησαν σε μείωση των εσόδων τους π.χ. Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία (Στοιχεία προερχόμενα από τη μελέτη της ΑΔΕΔΥ για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Εν τέλει και γυρνώντας στα του οίκου μας, εάν υπεισέλθουμε στους δεκάδες εκατοντάδες κωδικούς του παρόντος Π/Υ που πρέπει να διαβαστούν αναλυτικά από τους δημοτικούς συμβούλους εντός ολίγων ημερών, αφού πρώτα έχουν διαβαστεί οι 64 σελίδες της σχετικής ΚΥΑ που δίνει οδηγίες για την σύνταξή του και οι επιμέρους διατάξεις της μνηνονιακής νομοθεσίας θα δούμε ότι τα έσοδα βασίζονται κυρίως στα ανταποδοτικά τέλη. Εν’ ολίγοις εγκαθίσταται ένα νέο καθεστώς που βασίζεται στην εξής λογική «Δημότη εάν θέλεις παροχές τότε πλήρωσε»!

Για τις δαπάνες δεν είναι ανάγκη να ανοίξουμε συζήτηση. Για να εφαρμοστεί κοινωνική πολιτική πρέπει θα πρέπει να χαρτογραφηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες κοινωνικές των κατοίκων του δήμου κάτοικοι (άγνωστη διαδικασία για τους δήμους της χώρας) οι οποίες προφανώς, είναι ζωτικής σημασίας εξαιτίας της κατακόρυφης μείωσης των μισθών , της τερατώδους αύξησης της ανεργίας που δεν κρύβεται πίσω από τις ελαστικές μορφές εργασίας που καθιερώνει η Κυβέρνηση κατ’ εντολή των θεσμών και αποδέχεται η Δημοτική Αρχή μας δια της πνιγηρής σιωπής της . Η κοινωνική πολιτική όμως είναι ανύπαρκτη όταν οι δαπάνες προς άπορους δεν είναι ούτε το 1/100 των δαπανών περί εορτών δημοσίων σχέσεων και δεξιώσεων!!!

Για όλους τους παραπάνω λόγους το «Κίνημα στην Πόλη» καταψηφίζει και τον φετινό Προϋπολογισμό που για ακόμη μια φορά απέχει από τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Ζωγράφου.

πηγή: Κίνημα στην Πόλη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s